Pedagogen

"Det är någonting alla i personalgruppen måste våga tro på, skolledare måste våga tro på det. Politikerna måste våga tro på det. Idag kanske inte förutsättningarna finns för det, men jag håller hela tiden på att leta efter verktyg som jag kan stoppa i min verktygslåda för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet"

- Andreas Åkesson om visionen att skapa Sveriges bästa fritidshem i UR:s radioprogram "Skolministeriet" våren 2014.


Andreas har...

 • ....varit nominerad till årets pedagog i Solna 2018.
 • ...sett till att Ulriksdals fritidshem varit med i lokaltidningen 20 gånger. Alltifrån notiser till helsida och framsida.
 • ...skapat Sveriges mest unika skolpodcast Radio Koltrast. Där jag i egenskap av programledare har suttit tillsammans med barn. Pratat om skola, fritids och haft kunskapsdueller. Det blev närmare 80 avsnitt.
 • ...jobbat på Sveriges kanske mest unika fritidsavdelning Koltrasten. Med otroligt hög nöjdhet från föräldrar (Enkät från 2015, 2016 och 2017 samt frekventa mail till skolledningen bekräftar detta). Vi har ständigt "tänkt utanför boxen" samt ofta omvandlat barnens idéer till verklighet. 
 • ...varit fritidshemsutvecklare 2016-2018 på Ulriksdal. Där jag var ansvarig för vikarietillsättning, fritidsutveckling, storaktiviteter, ökad likvärdighet samt bollplank till biträdande rektor.
 • ...suttit med i Ulriksdals utvecklingsgrupp för fritidshemmet och skolans trygghetsgrupp.
 • ...startat Ulriksdals rastaktivitetsgrupp.
 • ...haft schackskola och anordnat schackturneringar på Da Vinci-skolan, Igelboda skola och Ulriksdalsskolan.
 • ...initierade en satsning på fritidsvikarier, med en miniutbildning i fyra steg.
 • ...inte haft en sjukdag sedan januari 2014.
 • ...startat och genomfört Champions League-veckan på Sjöviksskolan.
 • ...observerat och kommit med förbättringsförslag på ett fritidshem på Värmdö.
 • ...tillsammans med kollegor skapat Ulriksdals fritidsklassiker. Som består av två springlopp samt skidlopp och sparkcykelstafett. 
 • ...skapat och utvecklat två fotbollsturneringar på Ulriksdal. Dels Champions League-veckan och inneturneringen Copa Ulriksdal. Turneringar som främjar trygghet och gemenskap, då barnen mixas från alla klasser.
 • ...föreläst på 20 olika skolor och fritidshemsnätverk om vikten att jobba med kommunikation på fritidshem i allmänhet och att podcasta i synnerhet.
 • ...ökade medvetenhet och nyfikenheten kring fritids i allmänhet, men Ulriksdals fritidshem i synnerhet hos föräldrar.

Tidslinje:

September 2010: Fick vikarieuppdrag under hösten 2010 på Da-Vinciskolan i Saltsjöbaden.
Januari 2011: Fick ett halvårsvikariat på Da-Vinciskolan. Stor inspiratör i Jarko Tuisku (idag rektor i Haparanda) som fritidshemsansvarig på skolan.
Augusti 2011: Blev anställd på ett 1-årsvikariat på Igelboda Skola i Saltsjöbaden.
Augusti 2012: Gjorde min första arbetsdag på Bagartorpsskolan i Solna.


Oktober 2013: I en tuff tid på fritidsavdelningen Lönnen, där de två mest erfarna fritidshemslärarna försvann samtidigt och där den ena klassläraren blev sjukskriven. Så var jag redo att ta ansvar och gick upp på rektor Eva-Lottas rum och berättade att jag vill ta över huvudansvaret för fritidsavdelningen Lönnen. Så blev det. Det blev en garant att fritidsavdelningen skulle stå stark i förändringens tid, det var också ett utmärkt tillfälle att visa att jag kunde axla det ansvar som fanns med att planera och strukturera verksamheten och i samma veva ha föräldrakontakt över klasserna.

Januari 2014: Jag träffade den kommande rektorn (för den nya Ulriksdalsskolan vi skulle flytta till) Anette vid ett flertal tillfällen för att komma med förslag hur fritidsverksamheten på den nya skolan se ut. Bland annat skissade jag fram ett organisationsschema och även vad avdelningarna kunde heta. Tanken var svenska småfåglar. Enkelt att identifiera sig med och finns överallt.
Maj 2014: Solveig som jobbar på Granbackaskolan i Solna, hade varit tidigare under våren på besök på Bagartorp för att se hur våra arbetsvillkor och förutsättningar såg ut. På något sätt blev hon intresserad av det jag hade att säga, för hon gav mitt namn när Skolministeriet skulle göra ett radioprogram med titeln "Fritids i kris". Trots titeln så ville jag lämna lyssnaren med en positiv signal, nämligen att jag ville skapa Sveriges bästa fritidshem (Det som är citatet längst upp).
Juni 2014: Ibland blir det plötsliga förändringar. Lena Lundström skulle bli ensam huvudrektor på Ulriksdal. Jag valde att föreslå ett möte där jag gick igenom mina tankar kring fritidsverksamheten. Trots att Lena hade jobbat sedan jag började på Bagartorp, hade vi inte på sin höjd kanske hälsat på varandra. Jag tror att hon uppskattade mitt driv. Jag fick vid det här tillfället åtminstone igenom fågelnamnen. Något som skulle prägla Ulriksdal och framförallt Koltrasten mycket som jag skulle jobba på.
September 2014: 


Till läsåret 2017/2018 fick jag utökat ansvar för fritidsverksamheten. Vilket innebär att jag blev spindeln i nätet för vikarieansvar

Den där inställningen ovan om att skapa någonting stort och högkvalitativt började innebandyn och mitt stora sportintresse, när större framgånger uteblev med innebandyn så ville jag applicera det på någonting annat. Löpningen var ett steg, fritidshemmet var ett annat.

Hösten 2010 fick jag möjligheten att vikariera på Da Vinci-skolans fritidshem ute i Saltsjöbaden. Sedan dess har jag fastnat på fritids och fick anställning på Bagartorpsskolan (nuvarande Ulriksdalsskolan) i Solna hösten 2012. Det har fått mig att växa som människa, utveckla min pedagogik och jag har fått chansen att sätta Ulriksdalsskolans fritidshem på kartan ordentligt tillsammans med nyfikna barn och engagerade kollegor.

Till hösten 2016 har jag fått halvtidstjänst som fritidshemsutvecklare på Ulriksdalsskolan, där jag får utveckla verksamheten ytterligare tillsammans med mina kollegor. Ett mycket spännande uppdrag.

Jag har alltid velat sikta högt och att skapa Solnas bästa fritidshem är inget undantag. Att vi måste våga tro att allt är möjligt. Samtidigt som vi utvecklar vår egen fritidsverksamhet, så får barnen stegvis en ännu bättre tillvaro på skolans fritidshem. Vi vill visa föräldrar hur bra ett fritidshem kan vara och vad man som föräldrar kan och bör förvänta sig av verksamheten. Det sker genom effektiv och regelbunden kommunikation. Jag ställer krav på verksamheten, barnen, kollegor och mig själv genom att hålla en hög högstanivå. 

För till syvende och sist, så är det barnen det handlar om. Utan deras glädje, nyfikenhet och energi, så skulle fritidsverksamheten vara ett minne blott.

Här kommer ett axplock på det jag har fått vara med att skapa och påverka.

 

Koltrasten - Mer än en fritidsavdelning


Inför läsåret 2014/2015 flyttade vi över från gamla Bagartorpsskolan till den nya och moderna Ulriksdalsskolan på andra sidan tågspåret. Ett flaggskepp för hela Solna Stad, eftersom det var den första nybyggda skolan på 40 år.

Jag påverkade i ett tidigt skede vad den nya fritidsavdelningen skulle få för namn. Sedan blev det svenska småfåglar, något som barn kan känna igen sig och identifiera sig med. Sedan att det blev Koltrasten, är för att det är Sveriges stolta nationalfågel och ska därför alltid förknippas med högsta kvalitet. 

Tanken var att vi tillsammans med andra pedagoger på fritidsavdelningen och barnen skulle skapa ett utmanande, inspirerande fritidshem där eleverna fick chansen att växa både på höjden men även socialt och emotionellt. Därför var det också naturligt när jag skulle börja om igen med nya ettor att ta med varumärket Koltrasten. Vi ville fortsätta att utveckla Koltrasten mot nya höjder.


Radio Koltrast


Här började min framgångssaga på riktigt. Idén bubblade i början av 2014, hur jag villefå lyfta barnens tankar kring skolan, fritids och livet. Först var blogg tanken, men sedan ville jag något mer och större. 

Vintern 2014 startade jag en podcast tillsammans med barn som jag jobbade i dåvarande årskurs 3. En podd som kanske var den första i sitt slag och definitivt den som först fick genomslag i Skol-Sverige.

Det tog inte lång tid innan pordcasten blev uppmärkssammad utanför skolan av olika medier. Lokaltidningen Vi i Solna, Solna Stad, tidningen Fritidspedagogik, Skolvärlden och Skolministeriet på Sveriges Radio var nyfikna och ville fördjupa sig i det hela.

Efter 3 inspelade avsnitt började podcasten bli uppmärksammad utanför skolan av olika medier. Lokaltidningen Vi i Solna, Solna Stad, tidningen Fritidspedagogik, Skolvärlden och Skolministeriet på Sveriges Radio var nyfikna och ville fördjupa sig i det hela.

Till dags datum har vi spelat in 71 avsnitt. Vi jobbar alltså aktivt med språkutveckling och fördjupad dokumentation av fritidshemmet.

Idag föreläser jag och inspirerar jag också andra fritidshem till att våga starta en podcast. Läs mer om 
detta här. 

Vill du lyssna på podden, så finns vi bland annat på skolans hemsida och Itunes.

 

Traditioner - Något att längta till


Utöver att jobba med detaljer och de små aktiviteterna på den egna fritidsavdelningen, så behöver man jobba med större evenemang som fritidsbarnen (men även vuxna) ser fram emot. Jag har fått vara delaktig i att skapa flertalet evenemang som förhoppningsvis ska finnas i en lång tid framöver med en viss öppenhet för förändringar. Att få kliva in i modern Ulrikdalsskolan, lämnade dörren öppen för att starta nya traditioner baserat på barnens intressen, behov och nyfikenhet. Med tanke på att skolan har haft många barn på fritids, så har det här varit en chans att skapa en samhörighet och knyta nya band mellan klasser och årskurser.

Jag har fått vara med och starta, utöver Fritidsklassikern, Schackturnering, Champions League-veckan, Danstävling, Talangjakt och en delaktighet i att försöka föra fritidshemmen i Solna närmare varandra.


Pedagogiska situationer


Så fort du kliver in med ansvar för barnens fritidshemsvistelse, så får du en stor möjlighet att vara med och påverka. 

För att skapa pedagogiska situationer, där barnen antingen lär sig med hjälp av en pedagog, lär sig av sina fritidskamrater eller lär sig själva, så måste du sätta upp möjligheten för detta. Det kan ske genom väl planerade aktiviteter, rumsuppbyggnad, små detaljjusteringar i verksamheten eller bara förhållningssätt som pedagogerna kommunicerar. När föräldrar, men framförallt barn hänvisar till strukturen som finns i verksamheten, så har man nått långt. Det är inget som kommer över natten, utan det kommer med engagerade pedagoger som tar sitt uppdrag på högsta allvar.

I gengäld skapar dessa harmoniska och nyfikna barn som ställer höga krav på sin egen verksamhet, då de är vana att högkvalitativa vardagar på fritidshemmet. 

Fritidsklassikern


Jobbar man på ett fritidshem så har vi tillsammans med andra pedagoger och barnen, chansen att påverka verksamheten väldigt mycket i utformning och förhållningssätt. Vilket är väldigt stimulerande för en kreativ idéspruta som jag. Rörelse har alltid varit viktigt i alla sammanhang när det kommer till fritids, därför har det varit tacksamt att få vara med och skapa nya traditioner för skolans fritidsbarn. Något som jag vet redan finns som fina minnen hos numera äldre elever och jag hoppas få skapa möjligheten för fler barn att skapa positiva minnen av olika aktiviteter.

Läsåret 2015/2016 så introducerade vi "Fritidsklassikern". Något som består av fyra motionslopp. Två löparlopp i Ulriksdalsvarvet och Bagisloppet. Ett Vasalopp (med samarbetsskidor) samt Vårsparken (ett stafettlopp med sparkcyklar). Jag själv är som  en aktiv motionärslöpare på relativt hög nivå, så det har varit en fröjd att få se barnens engagemang och kämpaglädje i de aktiviteter vi har haft.

Ansvar, förtroende och inflytande


Jag tror på att jobba med orden ansvar, förtroende och inflytande på olika nivåer. Barn i lågstadieålder har kanske redan på olika sätt fått ta ansvar för olika delar av sin verksamhet. För att ett barn ska växa ytterligare, så måste vi vara tydliga med vad som förväntas när man ålägger ett barn med ansvar. Jag har jobbat effektivt med fritidsvärdar och ministerråd. 

Som fritidsvärd får du ett antal ansvarsområden tillsammans med andra fritidsvärdar. Att arbeta med dessa områden (sista ansvaret när man lämnar matsalen, klasshallen, skohyllan osv) går före vanlig "lektid" på fritids. Hjälps man åt, så blir det effektivt och man hinner med att leka också. Sedan går det rykten om barnen får en belöning veckan efter en genomförd vecka, fast det där är väl bara rykten? Men barnen tisslar och tasslar ändå, kanske ligger det någon sanning i det?

Inflytande har vi jobbat med förslagslådor och genom att fritidshemmet får en punkt på en SO-lektion varje vecka som har skol- och fritidsråd. Utöver detta har vi även haft val i omgångar, där man har fått rösta fram nästa spel som plockas fram och vilken rastlek barnen ska leka härnäst. Känslan av att kunna påverka sin egen verksamhet, ska alltid finnas som en möjlighet hos fritidsbarnen.