I takt med tiden har jag utvecklat mina pedagogiska kunskaper och hittat nya vägar som inte fanns där förut. Därför vill jag gärna sprida min kunskap, engagemang och energi för hur man kan jobba med fritidshemsverksamheten på bästa sätt. Idag har jag föreläsningar om hur man gör podcast tillsammans med barnen och jag är även konsult åt fritidshemsverksamheter som behöver en extra injektion och ett lyft för att utvecklas vidare.

Föreläsare
Från och med hösten 2015 har jag fått möjlighet att föreläsa på olika skolor om mitt jobb med podcast tillsammans med barnen och varför det är så viktigt att jobba med sin kommunikation mellan fritidshem och föräldrar. Något som har varit uppskattat hos de jag har föreläst hos. Målsättningen är att inspirera fler skolor till att ge sina fritidsbarn möjligheten att få spela in en podcast. Jag vill kunna visa hur värdefullt det här är och visa hur smidigt det faktiskt är.

Jag har föreläst för skolor i Botkyrka, Danderyd, Haninge, Järfälla, Kungsör, Salem, Stockholm, Strängnäs, Södertälje, Tyresö och Vallentuna.


Jag erbjuder tre olika typer av tjänster:


Föreläsning om kommunikation i fritidshem och att podda med barn
Frågorna du ska ställa dig som skolledare eller fritidshemsansvarig är:
- Är vår fritidshemsverksamhet välfungerade och attraktivt?
- Når vi ut tillräckligt med vår kommunikation?
- Kan den bli bättre?
- Upplever ni att föräldrar inte ta del av er kommunikation?

Jag föreläser om varför kommunikation mellan fritidshem och föräldrar är viktig, vad man bör tänka på och hur man kan utveckla den. Jag pratar också om den framgångsrika podden Radio Koltrast, som jag har på min egen skola. En podcast jag har tillsammans med barnen på fritidsavdelningen. Jag berättar om min resa med den och hur man kan jobba med podcast.

Spela in ett avsnitt med era fritidsbarn
Det här är egentligen nästa del efter föreläsningen. För att få en större inblick från start till mål, hur man faktiskt spelar in en podcast tillsammans med barn. Så kommer jag ut till er och spelar in en podcast live tillsammans med några av era fritidsbarn.

Jag får äran att göra detta på en skola i Danderyd under januari månad.

Konsultera ert fritidshem
Jag besöker ert fritidshem under ett fritidsmöte där jag berättar mina tankar och idéer, samt få höra hur ni har det på er avdelning. Efter det är jag några eftermiddagar på ert fritidshem/avdelning. Beroende på hur omfattande ni vill ha er konsultering, skräddarsy jag det ni anser er behöva och vilken typ av input ni upplever att jag ska bidra med.

Sedan avslutar vi detta konsultuppdrag på ett kommande fritidsmöte, med vad som kan åtgärdas eller lyftas fram.

Jag fick göra detta för första gången under 2016 på en fritidsavdelning på Värmdö.
Fritidshemkonsult
Jag har även fått konsultera ett fritidshem på Värmdö, där jag fick besöka verksamheten flera dagar under fritidstid och var med på ett fritidsmöte. Där jag under den här perioden kom med tankar, synpunkter och idéer för att lyfta och utveckla just deras fritidshemsverksamhet.

Ibland behövs det komma in någon utifrån för att kunna väcka nya tankegångar. Det hela ska utmynna att verksamheten blir ännu bättre och barnen får en ännu bättre vardag på deras fritidshem.

Kommande uppdrag:
20 januari - Skola i Stockholm
26 januari - Workshop på en skola i Danderyd (återträff)