Pedagogen

"Det är någonting alla i personalgruppen måste våga tro på, skolledare måste våga tro på det. Politikerna måste våga tro på det. Idag kanske inte förutsättningarna finns för det, men jag håller hela tiden på att leta efter verktyg som jag kan stoppa i min verktygslåda för att vi ska kunna fortsätta utveckla vår verksamhet"

- Andreas Åkesson om visionen att skapa Sveriges bästa fritidshem i UR:s radioprogram "Skolministeriet" våren 2014.


Andreas har...

 • ....varit nominerad till årets pedagog i Solna 2018.
 • ...sett till att Ulriksdals fritidshem varit med i lokaltidningen 20 (!) gånger. Alltifrån notiser till helsida och framsida.
 • ...skapat Sveriges mest unika skolpodcast Radio Koltrast. Där jag i egenskap av programledare har suttit tillsammans med barn. Pratat om skola, fritids och haft kunskapsdueller. Det blev närmare 80 avsnitt.
 • ...jobbat på Sveriges kanske mest unika fritidsavdelning Koltrasten. Med otroligt hög nöjdhet från föräldrar (Enkäter från 2015, 2016 och 2017 samt frekventa mail till skolledningen bekräftar detta). Vi har ständigt "tänkt utanför boxen" samt ofta omvandlat barnens idéer till verklighet. 
 • ...varit fritidshemsutvecklare 2016-2018 på Ulriksdal. Där jag var ansvarig för vikarietillsättning, fritidsutveckling, storaktiviteter, ökad likvärdighet samt bollplank till biträdande rektor.
 • ...suttit med i Ulriksdals utvecklingsgrupp för fritidshemmet och skolans trygghetsgrupp.
 • ...startat Ulriksdals rastaktivitetsgrupp.
 • ...haft schackskola och anordnat schackturneringar på Da Vinci-skolan, Igelboda skola och Ulriksdalsskolan.
 • ...initierat en satsning på fritidsvikarier, med en miniutbildning i fyra steg.
 • ...inte haft en sjukdag sedan januari 2014.
 • ...startat och genomfört Champions League-veckan på Sjöviksskolan.
 • ...observerat och kommit med förbättringsförslag på ett fritidshem på Värmdö.
 • ...tillsammans med kollegor skapat Ulriksdals fritidsklassiker. Som består av två springlopp samt skidlopp och sparkcykelstafett. 
 • ...skapat och utvecklat två fotbollsturneringar på Ulriksdal. Dels Champions League-veckan och inneturneringen Copa Ulriksdal. Turneringar som främjar trygghet och gemenskap, då barnen mixas från alla klasser.
 • ...föreläst på 20 olika skolor och fritidshemsnätverk om vikten att jobba med kommunikation på fritidshem i allmänhet och att podcasta i synnerhet.
 • ...ökat medvetenheten och nyfikenheten kring fritids i allmänhet, men Ulriksdals fritidshem i synnerhet hos föräldrar.

Tidslinje:

September 2010: Fick vikarieuppdrag under hösten 2010 på Da-Vinciskolan i Saltsjöbaden.
Januari 2011: Fick ett halvårsvikariat på Da-Vinciskolan. Stor inspiratör i Jarko Tuisku (idag rektor i Haparanda) som fritidshemsansvarig på skolan.
Augusti 2011: Blev anställd på ett 1-årsvikariat på Igelboda Skola i Saltsjöbaden.
Augusti 2012: Gjorde min första arbetsdag på Bagartorpsskolan i Solna.


Oktober 2013: I en tuff tid på fritidsavdelningen Lönnen, där de två mest erfarna fritidshemslärarna försvann samtidigt och där den ena klassläraren blev sjukskriven. Så var jag redo att ta ansvar och gick upp på rektor Eva-Lottas rum och berättade att jag vill ta över huvudansvaret för fritidsavdelningen Lönnen. Så blev det. Det blev en garant att fritidsavdelningen skulle stå stark i förändringens tid, det var också ett utmärkt tillfälle att visa att jag kunde axla det ansvar som fanns med att planera och strukturera verksamheten och i samma veva ha föräldrakontakt över klasserna.

Januari 2014: Jag träffade den kommande rektorn (för den nya Ulriksdalsskolan vi skulle flytta till) Anette vid ett flertal tillfällen för att komma med förslag hur fritidsverksamheten på den nya skolan se ut. Bland annat skissade jag fram ett organisationsschema och även vad avdelningarna kunde heta. Tanken var svenska småfåglar. Enkelt att identifiera sig med och finns överallt.
Maj 2014: Solveig som jobbar på Granbackaskolan i Solna, hade varit tidigare under våren på besök på Bagartorp för att se hur våra arbetsvillkor och förutsättningar såg ut. På något sätt blev hon intresserad av det jag hade att säga, för hon gav mitt namn när Skolministeriet skulle göra ett radioprogram med titeln "Fritids i kris". Trots titeln så ville jag lämna lyssnaren med en positiv signal, nämligen att jag ville skapa Sveriges bästa fritidshem (Det som är citatet längst upp).
Juni 2014: Ibland blir det plötsliga förändringar. Lena Lundström skulle bli ensam huvudrektor på Ulriksdal. Jag valde att föreslå ett möte där jag gick igenom mina tankar kring fritidsverksamheten. Trots att Lena hade jobbat sedan jag började på Bagartorp, hade vi inte på sin höjd kanske hälsat på varandra. Jag tror att hon uppskattade mitt driv. Jag fick vid det här tillfället åtminstone igenom fågelnamnen. Något som skulle prägla Ulriksdal och framförallt Koltrasten mycket som jag skulle jobba på.
September 2014: